A
dministracja – charakterystyka usług

 

W związku z wieloletnią obsługą jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji oraz innych podmiotów o charakterze publicznoprawnym, posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych znajdujących się w zainteresowaniu ww. podmiotów, m. in.:

  • sporządzamy opinie dotyczące kluczowych problemów prawnych,
  • opiniujemy dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i sądowo – administracyjnymi,
  • przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów jednostki,
  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, porozumień i innych dokumentów w obrocie publicznoprawnym i gospodarczym,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w sporach sądowych, a także przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami,
  • zapewniamy kompleksową obsługę postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych,
  • podejmujemy czynności z zakresu windykacji należności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi,
  • doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z działalnością podmiotu,
  • udzielamy bieżących porad prawnych i konsultacji w siedzibie Klienta w ramach ustalonych dyżurów prawników, jak również na odległość (telefon, faks, e – mail).

ZESPÓŁ