P
odmioty lecznicze – charakterystyka usług

 

 • sporządzamy opinie dotyczące kluczowych problemów prawnych,
 • pomagamy wdrażać najnowsze rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • dbamy o prawidłowe zabezpieczenie interesów podmiotu leczniczego w trakcie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • wspieramy Klientów w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • opiniujemy dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i sądowo – administracyjnymi,
 • przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów jednostki,
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, porozumień i innych dokumentów w obrocie publicznoprawnym i gospodarczym,
 • zapewniamy zastępstwo procesowe w sporach sądowych, a także przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami,
 • zapewniamy kompleksową obsługę postępowań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych,
 • podejmujemy czynności z zakresu windykacji należności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi,
 • doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z działalnością podmiotu,
 • udzielamy bieżących porad prawnych i konsultacji w siedzibie Klienta – w zależności od ustaleń w ramach dyżurów prawników, jak również na odległość (telefon, faks, e – mail).

ZESPÓŁ