P
rawo administracyjne

 

  • doradztwo, zastępstwo w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym,
  • koncesje i zezwolenia,
  • prawo budowlane,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

ZESPÓŁ