P
rawo cywilne

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości: zasiedzenie, uwłaszczenie, służebność, ochrona własności i posiadania, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, rozgraniczenie,
  • prawo spadkowe i współwłasność: stwierdzenie nabycia spadku, zapis testamentowy, uznanie za niegodnego dziedziczenia, nieważność testamentu, dział spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe, zniesienie współwłasności,
  • odszkodowania,
  • sprawy o zapłatę,
  • egzekucja należności,
  • eksmisja.

ZESPÓŁ