P
rawo karne

 

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę,
  • obrona oskarżonego przed sądem,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy),
  • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym,

ZESPÓŁ