P
rawo pracy

 

  • konstruowanie i opiniowanie umów o pracę,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami pracy w zakresie dotyczącym takich zagadnień jak: rozwiązanie i wypowiadanie umów o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, stosowania kar porządkowych, wynagrodzeń, systemów i rozkładów czasu pracy, urlopów pracowniczych, nadgodzin, odpraw pieniężnych, świadectw pracy itp.

ZESPÓŁ