P
rawo rodzinne

 

  • rozwód,
  • separacja,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty dla dziecka i małżonka,
  • regulacja kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • władza rodzicielska,
  • piecza zastępcza.

ZESPÓŁ