KONTAKT

Tel: +48 512 436 800
zuzmak@zuzmak.com

P
osiada blisko 20 – letnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego. Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej rozpoczął w 1996 roku początkowo pracując w organach administracji publicznej, a następnie jako aplikant radcowski zatrudniony w kancelariach prawnych. Równolegle wykonywał usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych oraz zakładów opieki zdrowotnej, dzięki czemu zdobył bogatą praktykę w różnych gałęziach prawa.

W 2002 roku ukończył aplikację radcowską, uzyskując tytuł radcy prawnego i wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Jednocześnie rozpoczął indywidualną praktykę zawodową zakładając Kancelarię Radcy Prawnego, którą od stycznia 2004 r. prowadził wspólnie z Moniką Taradajko-Zuzmak w ramach spółki cywilnej. Od roku 2010 wykonuje zawód radcy prawnego jako partner zarządzający w ramach spółki partnerskiej – Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów ZUZMAK i Partnerzy Sp.p.

Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania spółek. Ekspert w zakresie regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym również dla celów inwestycyjnych i komercyjnych. Posiada również wieloletnie doświadczenie procesowe, zwłaszcza w postępowaniach sądowych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych.

Współorganizator I i II Podkarpackiego Forum Nieruchomości. Autor artykułów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, współpracownik Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”. Swoją wiedzę łączy z profesjonalnym podejściem w kontaktach z Klientami za co został uhonorowany tytułem Prawnika Listopada 2011, a następnie Prawnika Roku Województwa. Publikuje artykuły i udziela porad czytelnikom portali www.wieszjak.pl i www.inforealestate.pl udowadniając, że nie takie straszne prawo, jak go malują.

Specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • prawo samorządowe
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • gospodarka i obrót nieruchomościami
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie negocjacji
 • obsługa korporacyjna spółek
 • obsługa inwestycji
 • zastępstwo procesowe